Southern Cross

Bipin Taneja
Southern Cross

Southern Cross is een solo-praktijk gericht op octrooirechten. Voor andere IP-rechten werkt het samen met externe beoefenaars die deskundig zijn op hun eigen gebied (zoals handelsmerken of geschillen).

Southern Cross omvat een praktijk die gebieden bestrijkt waar techniek en natuurwetenschappen samenkomen. De beoefenaar ervan, Bipin Taneja, werkt ook aan machinebouwgerelateerde en in computers geïmplementeerde uitvindingen.